آی تی کلوپ | ITCLOOP

روی نبض فناوری زندگی کنید

راستی‌آزمایی؛ آیا گالیله گرد بودن زمین را کشف کرد؟

راستی‌آزمایی؛ آیا گالیله گرد بودن زمین را کشف کرد؟

اگر از شما بپرسند گالیله را برای چه می‌شناسید یا آیا می‌دانید علت زندانی شدن گالیله چه بود؛ شاید جواب بدهید چون باور داشت زمین گرد است. این سؤال را از اطرافیان خود بپرسید. چند نفر جوابی غیر از این می‌دهند؟

هدایت به بالای صفحه