آی تی کلوپ | ITCLOOP

روی نبض فناوری زندگی کنید

موفقیت دانشمندان در تعدیل الکترون آزاد در خلاء به بیت‌های کوانتومی

موفقیت دانشمندان در تعدیل الکترون آزاد در خلاء به بیت‌های کوانتومی

گفته می‌شود جمعی از دانشمندان فیزیک راهی برای تعدیل الکترون آزاد در خلاء به کیوبیت کشف کرده‌اند که می‌توان آن را گامی مهم در ابتکارات آینده در حوزه رایانش کوانتومی توصیف کرد.